Privacy

Volgende persoonsgegevens van de leden worden bijgehouden om een goede communicatie mogelijk te maken :

  • Naam
  • Adres
  • Telefoon en/of GSM nummer
  • E-mail adres

Omwille van lijsten voor de schippers voor mogelijke noodgevallen op zee, wordt ook nog bijgehouden :

  • Geboortedatum
  • Nationaliteit
  • Geslacht (M/V)
  • Eventueel nodige medische zorgen

Omwille van gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld door Belgische ziekenfondsen wordt ook bijgehouden :

  • Bij welk Belgisch ziekenfonds aangesloten

Leden hebben het recht tot inzage tot deze gegevens en hebben het recht om aanpassingen te vragen of om gegevens te laten verwijderen

Tijdens de activiteiten van de vissersclub kunnen er foto's gemaakt worden van de activiteit om te plaatsen op de website van de vissersclub of op de facebookpagina van de vissersclub. Door te poseren voor een foto, geeft men zijn stilzwijgende toestemming om de foto te gebruiken. Indien iemand niet wil dat zijn foto gebruikt wordt op de website, dan zal een eenvoudige melding volstaan om deze foto's niet te gebruiken. Achteraf zullen foto's ook verwijderd worden indien de persoon op de foto hier om vraagt.

 

De Secretaris,
Patrick Molemans


Disclaimer

We betrachten grote zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de informatie ten behoeve van de website. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie op de website. We staan tevens niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in op de website genoemde informatiebronnen van derden, ook niet indien deze door middel van hyperlinks toegankelijk zijn.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van de activiteiten die door een gebruiker worden ondernomen op basis van de informatie die door middel van onze website wordt verstrekt.

Indien op de website de naam van een product, dienst, fabrikant of leverancier word genoemd, betekent dit niet dat de we deze op enige wijze goedkeuren, afkeuren, aanraden, afraden of anderszins hiermee verbonden zijn

 

De Webmaster,
Patrick Molemans